Μια θεραπεία. Τρία αποτελέσματα.

Η υπερθερμία ιστών εν τω βάθει, αυξάνει την θερμοκρασία του όγκου με ελεγχόμενο τρόπο. Η διαδικασία αυτή ενισχύει με ήπιο τρόπο την επίδραση της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας, ενώ υποστηρίζει ταυτόχρονα το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σε αυτή την θεραπευτική διαδικασία, ο ασθενής αποτελεί μέρος του θεραπευτικού αποτελέσματος. Το σώμα λειτουργεί σαν πυκνωτής ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και ως εκ τούτου γίνεται μέρος ενός κύκλου συντονισμένης ταλάντωσης. Οι χωρητικές/επαγωγικές, θερμοδυναμικές επιδράσεις του συστήματος στον ιστό παράγουν θερμότητα. Με βάση αυτή την διάταξη και την αυτόνομη επιλογή εισροής ενέργειας, η θεραπεία μπορεί να προσαρμόζεται στον ασθενή, στην ταυτότητα του όγκου, και στην θέση του όγκου.

Το σύστημα υπερθερμίας Celsius TCS – Tumor Cell Solution περιλαμβάνει 2 ενεργά ηλεκτρόδια θεραπείας, τα οποία εγγυώνται υψηλού επιπέδου ομοιογενή υπερθέρμανση του καρκινικού ιστού με εγκεκριμένη μέγιστη απόδοση. Χάρη στα διαφορετικά μεγέθη ηλεκτροδίων, η εισροή ενέργειας μπορεί στοχευμένα να επικεντρωθεί στον όγκο.

Ο ρόλος της υπερθερμίας στην συμπλήρωση της ακτινοθεραπείας

Η αποδεδειγμένη επίδραση της υπερθερμίας σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία βασίζεται σε διάφορους μηχανισμούς. Το γεγονός ότι η υπερθερμία ενισχύει την ακτινοθεραπεία έχει αποδειχθεί σε μια σειρά από συγκριτικές μελέτες. In-vivo έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας μπορεί να προσαυξηθεί μέσω της υπερθερμίας με συντελεστή 1.2 εώς 5.

Υποξία
Η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας αυξάνεται με μεγαλύτερο επίπεδο οξυγόνου στην περιοχή-στόχο. Η υπερθερμία μπορεί να συμβάλει σε αυτό δημιουργώντας υψηλότερους ρυθμούς κυκλοφορίας του αίματος. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που δημιουργούνται από την ακτινοβολία καταστρέφουν το DNA.

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται ξεκάθαρα σε πολλούς ελέγχους. Η υπερθερμία είναι ιδανική για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κορεσμού οξυγόνου στην περιοχή του όγκου προάγοντας την κυκλοφορία του αίματος εφόσον εφαρμοστεί λίγο πριν από την ακτινοθεραπεία.

Αναστολή των μηχανισμών αποκατάστασης του DNA
Κάθε ζωντανό κύτταρο έχει αυτόματους μηχανισμούς για την επιδιόρθωση σπασιμάτων στο δίκλωνο DNA. Σε περίπτωση που κάποιο κύτταρο εκτεθεί σε περαιτέρω καταπόνηση μετά την βλάβη που περιγράφηκε νωρίτερα, οι εν λόγω μηχανισμοί αποκατάστασης διαταράσσονται σημαντικά. Η θερμότητα αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα καταπόνησης. Κατά συνέπεια, η επιθυμητή θανάτωση των κυττάρων από την ακτινοθεραπεία ενισχύεται στην περιοχή στόχο.

Συνεργική Δράση
Κύτταρα σε υποξικό περιβάλλον χαμηλού pH όπως επίσης και κύτταρα στην φάση S είναι λιγότερο πιθανόν να επηρεαστούν από την ακτινοθεραπεία – με βάση τα πιο πάνω περιγραφόμενα αποτελέσματα της υπερθερμίας, η θεραπεία γίνετε πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι ένα συνεργικό αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας, η υπερθερμία αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό ραδιοευαισθητοποιητή τον οποίο γνωρίζουμε εώς σήμερα.

Η υπερθερμία ως συμπληρωματική της χημειοθεραπείας

Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην υπερθερμία και στα κυτταροστατικά φάρμακα μπορεί να είναι ανεξάρτητες, προσθετικές και συνεργιστικές.

Ο πιο σημαντικός μηχανισμός που έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση με τα κυτταροστατικά φάρμακα περιλαμβάνει αυξημένη συγκέντρωση φαρμάκου εντός του όγκου, γεγονός που συνδέεται με μεγαλύτερη κυκλοφορία του αίματος και βελτιωμένη διαπερατότητα της μεμβράνης με υψηλότερη ενδοκυτταρική πρόσληψη.

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει αυξημένο ενδοκυτταρικό μεταβολισμό του φαρμάκου και ταχεία απόκριση σε περιβάλλον αυξημένης θερμοκρασίας. Μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι για ένα μεγάλο εύρος χημειοθεραπευτικών φαρμάκων ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και υπερθερμίας εμποδίζει την αντίσταση στην χημειοθεραπεία. Υπερπροσθετικές κυτταροτοξικές επιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί συγκεκριμένα σε συνδυασμό με αλκυλιωτικούς αντινεοπλαστικούς παράγοντες και παράγωγα πλατίνας.

Η υπερθερμία στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η υποθερμία αυξάνει την αποτελεσματικότητα των δυο προαναφερόμενων μεθόδων, ενώ ενισχύει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού ως επιπλέον πλεονέκτημα. Εξάλλου, η απόκριση σε συγκεκριμένες εμπύρετες καταστάσεις αποτελεί φυσική αντίδραση του σώματος, που στην ουσία δημιουργεί μόνο του συνθήκες υπερθερμίας.

Τρέχουσες μελέτες σε αυτόν τον τομέα ευελπιστούμε ότι θα έχουν πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Είναι ήδη εμφανές ότι τα φυσικά κύτταρα δολοφόνοι είναι πιο αποτελεσματικά σε περιβάλλον αυξημένης θερμοκρασίας.

Οι μελέτες αυτές περιγράφουν την μετανάστευση των φυσικών φονικών κυττάρων (NK), την αποτελεσματικότητα και την επιθετικότητα τους σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 39 έως 40.5oCelsius. Αντίθετα, τα επίπεδα δραστηριότητας των NK φαίνεται να αναστέλλονται και πάλι σε θερμοκρασίες πάνω από 41 με 42oΚελσίου.

Οι συμβατικές θεραπείες παράγουν νεκρωτικά κύτταρα, τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσουν μια άλλη σημαντική προσαρμοστική ανοσοαντίδραση υπό συνθήκες θερμικής ενίσχυσης.

Θεραπεία επί του σημείου

Το TCS – Tumor Cell Solution System της Celsius42, επιδρά εκεί που χρειάζεται.

Καινοτόμος τεχνολογία και θεραπευτική ακρίβεια βασισμένες σε δυο ενεργά ηλεκτρόδια.

Το σύστημα TCS – Tumor Cell Solution της Celsius είναι εφοδιασμένο με δυο ενεργά ηλεκτρόδια, γεγονός που το διαχωρίζει από άλλα που διατίθενται αυτή την στιγμή στην αγορά.

Η τεχνολογική μας καινοτομία διασφαλίζει ότι ο όγκος υπόκειται στην ανάπτυξη μιας πιο ομοιογενούς θερμοκρασίας. Χάρη σε διάφορα μεγέθη ηλεκτροδίων, η περιοχή στόχος στο σώμα του ασθενούς μπορεί να θερμανθεί με ακρίβεια. Τα διάφορα επίπεδα εμπέδησης (“ευαισθησίας”) στον κατεστραμμένο και στον υγιή ιστό ενισχύουν ως εκ τούτου περαιτέρω το επίκεντρο της θεραπείας. Οι όγκοι που βρίσκονται πιο βαθιά μέσα στο σώμα μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν. Αυτό επιτυγχάνεται με μια φέρουσα συχνότητα 13.56 MHz, η οποία είναι γενικά σε θέση να φθάσει σε περιοχές που βρίσκονται ακόμα πιο βαθιά. Ταυτόχρονα, η υψηλή ισχύς που δημιουργείται από την ευφυή τεχνική εφαρμογή και το ενεργό σύστημα ψύξης νερού, διασφαλίζουν σημαντικό βάθος διείσδυσης.

Ένα σύστημα. Πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές.

Εφαρμογή
Το σύστημα υπερθερμίας TCS – Tumor Cell Solution της Celsius είναι σχεδιασμένο για βέλτιστη λειτουργία στις καθημερινές ανάγκες των ασθενών.

Η αντιμετώπιση των όγκων σε διάφορα σημεία του σώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των εύκολα μετακινούμενων ηλεκτροδίων του υδραυλικού βραχίονα και την ευέλικτη προσαρμογή των πλακέ ηλεκτροδίων στην θεραπευτική κλίνη.

Οι περισσότεροι θερμικοί υποδοχείς βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Το υδάτινο στρώμα στα ηλεκτρόδια αποτελεί μέρος ενός πανίσχυρου συστήματος ψύξης που δίνει την δυνατότητα καλύτερης διάχυσης της θερμότητας που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του δέρματος.

Αυτό επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερης και πιο αποδοτικής εισροής ενέργειας σε περιοχές-στόχους που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος, στις οποίες αποσκοπεί η θεραπεία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε βαθύτερες περιοχές του σώματος χωρίς οποιονδήποτε κίνδυνο υπερθέρμανσης του δέρματος. Η ψύξη των ηλεκτροδίων μειώνει σημαντικά κάθε πιθανό κίνδυνο εγκαύματος.

Ευφυής σχεδιασμός ηλεκτροδίων
Το υδάτινο στρώμα μέσα στα ηλεκτρόδια προσαρμόζεται στην ανατομία του σώματος και επιτρέπει μικρές κινήσεις όπως εκείνες που συμβαίνουν καθημερινά κατά την διάρκεια μιας τυπικής θεραπευτικής συνεδρίας. Το υλικό πολυουρεθάνης της μεμβράνης ηλεκτροδίων είναι συμβατό με το δέρμα, ανθεκτικό και καθαρίζεται εύκολα.

Το ίδιο το ηλεκτρόδιο έχει σχεδιαστεί για να αποκλείει με ασφάλεια κάθε άμεση επαφή της πλάκας ηλεκτροδίου με το δέρμα του ασθενούς ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο από την θεραπεία.

Το σύστημα υπερθερμίας TCS – Tumor Cell Solution ξεχωρίζει για τα ηλεκτρόδια διπλής δράσης. Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα ποιο μέγεθος ηλεκτροδίου είναι συνδεδεμένο και ελέγχει την αξιοπιστία των ρυθμίσεων. Αυτό αποτρέπει μια υπερβολικά υψηλή ρύθμιση εξόδου για μικρά σε μέγεθος ηλεκτρόδια, με αποτέλεσμα ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας τόσο για τους χρήστες όσο και για τους ασθενείς. Οι διάφορες μορφές ηλεκτροδίων και η επιλογή χρήσης δυο εκλεκτικών ηλεκτροδίων συμβάλλει στην πιο στοχευμένη εισροή ενέργειας.

Ο ασθενής στο επίκεντρο

Η υγεία του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας υπερθερμίας παρακολουθείται συνεχώς. Οι ασθενείς μπορούν να ακυρώσουν ανεξάρτητα την συνεδρία οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού.

Επιπλέον, το σύστημα TCS – Tumor Cell Solution της Celsius προϋποθέτει τον ασθενή να ενεργοποιεί τακτικά έναν διακόπτη επιβεβαίωσης χειρός σε όλες τις φάσεις με υψηλή ισχύ. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν καταφέρει να δώσει σήμα επιβεβαίωσης, ενεργοποιείται αμέσως η λειτουργία αυτόματης διακοπής.

Ασφάλεια χρήστη

Το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος TCS – Tumor Cell Solution της Celsius προσαρμόζεται διαρκώς στην τεχνολογία αιχμής με προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, υπολογίζουμε και παρακολουθούμε συνεχώς την εφαρμοζόμενη ισχύ εξόδου ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα επακόλουθης αξιολόγησης εφόσον χρειαστεί. Αυτό απεικονίζεται ξεκάθαρα στην οθόνη και καταγράφεται. Το σύστημα λογισμικού εξετάζει σε μόνιμη βάση την ισχύ εξόδου και απενεργοποιεί άμεσα το σύστημα σε περίπτωση ασυνήθιστων φαινομένων. Ως επιπλέον προστασία, όλα τα βήματα της θεραπείας απεικονίζονται στον πίνακα ελέγχου και πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον χρήστη πριν από την έναρξη της θεραπείας σε κάθε περίπτωση προκειμένου για την ορθή ταυτοποίηση του ασθενούς και της ανατιθέμενης θεραπείας.